Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Rakenna haaveidesi huvimaja - osa 2

Tulosta Tallenna artikkeli

Edellisessä Tee Itse -lehden numerossa rakennettiin upean pihapaviljongin runko ja muoto. Tässä numerossa asennamme kauniin katon ja verhoilemme paviljongin alaosan. Katso, miten työ tehdään, ja innostu rakentamaan oma huvimajasi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
80 tuntia
Hinta
1300 euroa
Huvimaja

Johdanto

Nyt viimeistelemme työt. Asennamme vaihtopalkit kattovasojen väliin ja verhoilemme katon, ennen kuin asennamme kattohuovan. Jotta kattohuopa ei vaurioituisi eikä sulaisi kuumabitumivaiheessa, valitsimme itsekiinnittyvän kattohuovan. Se on helppo asentaa. Tämän kaltaisessa huvimajassa ei tarvita edes aluskatetta, jonka itsekiinnittyvä kattohuopa muutoin aina vaatisi. Katso seuraavilta sivuilta, miten upea lopputuloksesta tulee.

Rakenna haaveidesi huvimaja - osa 1

LUE LISÄÄ: Rakenna itse hieno huvimaja

Ohjeet

Tapahtunutta...

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Edellisessä numerossa työt päättyivät kattovasojen väliin asennettavien vaihtopalkkien rakentamiseen. Nyt jatkamme siitä. Vaihtopalkkeja käytetään pienten vasikkapalkkien kiinnittämiseen.

Vasikkapalkit (M) puolittavat pitkien kattovasojen (J) välit, mikä on tarpeen, sillä vasojen välinen etäisyys on päätykohdissa lähes 150 cm. Katso myös seu-raavan sivun piirrosta.

1

Tee merkkiviivat vaihtopalkkien sijoituskohtaan - 105 cm:n etäisyydelle yläpölkystä (Q). Merkkiviivan piirtämisen ajaksi vaihtopalkki kannattaa kiinnittää paikalleen ruuvipuristimilla.

2

Vaihtopalkit (L) kiinnitetään kattovasoihin (J) 5 x 100 mm ruuveilla. Tämän jälkeen voidaan kiinnittää lyhyet pystypalkit eli vasikkapalkit (M).

Vasikkapalkit

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Noudatamme työssä ”koesovita, merkitse ja sahaa” menetelmää, kun ryhdymme työstämään vasikkapalkkeja (M). Sovita ensin yksi vasikkapalkki ja käytä sitä mallina lopuille seitsemälle.

Vasikkapalkit on sijoitettu vaihtopalkkien keskelle, ja ne ovat noin 110 cm pitkiä. Ne jätetään kuitenkin ensi alkuun hieman ylipitkiksi, jotta saadaan sovi-tusvaraa. Sovituksen jälkeen palkit sahataan 30° jiiriin, jotta ne paikoilleen asennettuina ovat päistään pystysuorat.

1

Aseta vasikkapalkki (M) vaihtopalkille (L) ja merkitse lovikohta ja kohta, jossa palkki lepää seinän yläjuoksun päällä. Sahaa lovi ja tarkista, että se sopii.

2

Käytä ensimmäistä vaihtopalkkia mallina lopuille seitsemälle. Säästyt ylimääräiseltä sovittamiselta ja merkitsemiseltä, kun vain kopioit mallin.

3

Tarkista ohjainkiskolla, että vasikkapalkit (M) tulevat samaan korkeustasoon kattovasojen (J) kanssa. Tarkista myös palkkien pituus, jotta ne eivät työnny liian pitkälle ulos, kun tuulilautoja ryhdytään asentamaan.

4

Kiinnitä vasikkapalkit (M) vaihtopalkkeihin (L) 5 x 100 mm ruuveilla vaihtopalkkien läpi ja yhdellä 5 x 120 mm ruuvilla loven läpi yläjuoksuun (F).

5

Nyt kattorakenne on valmis kattovasoineen (J), vaihtopalkkeineen (L) ja vasikkapalkkeineen (M). Se näyttää upealta, ja on varmasti vankka alusta seuraavaksi asennettavalle kattoverhoilulle.

Katto ja räystäs

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Ennen kuin aloitamme katon verhoilun, asennamme räystäslaudat. Niitä asennetaan yhteensä kahdeksan, koko paviljongin ympäri.

Räystäslautojen (R) ylöspäin osoittavat reunat sahataan 30°:n jiiriin, jotta ne myötäilevät katon kaltevuuskulmaa. Räystäslautojen liitoskohdat sahataan 22,5°:n kulmaan. Lopuksi laudat kiinnitetään ruuveilla paikoilleen.

Tämän jälkeen voidaan ryhtyä katon verhoiluun. Laudat asennetaan vaakaverhoiluna sahapinta ylöspäin ja sileä pinta alaspäin. Näin kattohuopa kiinnittyy paremmin.

1

Kiinnitä ensimmäinen räystäslauta (R) väliaikaisesti ja tee lautaan sahausmerkinnät. Sahaa päät 22,5°:n kulmaan ja viistä yläreuna 30°:n kulmaan. Kiinnitä lauta ruuveilla ja jatka samaan tapaan seuraavalla laudalla.

2

Sovita alinta lautaa (S) ja ruuvaa se kiinni. Aseta nyt 7-8 lautaa ylöspäin ja kiinnitä ne väliaikaisesti ponteista toisiinsa. Vedä viiva alhaalta ylös kattovasojen keskilinjasta, ennen kuin sahaat laudat ja kiinnität ne 4 x 60 mm ruuveilla.

3

Sovita ylintä lautaa (S) pölkkyä (Q) vasten sahaamalla laudan pontti pois, jotta saat laudan paikalleen.

4

Leikkaa räystäspelti (T). Räystäspeltiä myydään L-muotoisena, metrin pituisena alumiiniprofiilina. Sitä on helppo leikata levysaksilla. Leikkaa profiilin pitkään sivuun viilto siihen kohtaan, josta peltiä pitää taittaa huvimajan kulmassa.

5

Aseta räystäspelti (T) katon reunalinjaan ja taita se reunan yli. Kiinnitä 20 mm galvanoiduilla huopanauloilla. Limitä naulat 10 cm:n etäisyyksin.

Kattohuopa

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kattohuopa on kätevin verhoilumateriaali huvimajoihin. Mallivaihtoehtoja on useita: esim. koristeellinen paanu, hitsattava huopa ja kahtena kerroksena asennettava versio. Asuintaloissa huopa vaatii aluskatteen, mutta huvimajassa voidaan toimia vapaammin, kunhan katosta saadaan vesitiivis.

Me valitsimme helpon yksikerrosrakenteen ja itsekiinnittyvän kattohuovan (Icopal). Huopaa myydäään 1 x 5 metrin rullissa. Halkaisimme 5 metriä pitkät kaistaleet, jotta saimme niistä 50 cm leveitä. Kun kaistaleita lomitetaan 9 cm:n verran, katto näyttää hyvältä.

1

Merkitse katon alimmat 50 cm ensimmäiseen kattohuopakaistaleeseen. Leikkaa viistot reunat taittoteräveitsellä. Merkitse 9 cm:n lomitus kaistaleen yläreunaan liidulla ja leikkaa huopa veitsellä.

2

Reunaliimaa kattohuopa. Nosta kaistaletta vastanaulattua reunaa vasten ja vedä vana liimaa molemmille puolille sivuja ja pari vanaa alumiiniselle räystäspellille. Poista huovan suojakalvo.

3

Naulaa kattohuopakaistale kiinni merkitsemiesi lomitusmerkkien kohdalta. Naulat sijoitetaan 10 cm:n etäisyyksin ja limittäin. Naputa koko pinta kiinni kattoon esim. puupalikalla ja vasaralla.

4

Kiinnitä apulauta 9 cm:n päähän 1. kaistaleen yläreunasta ja tue seuraava kaistale laudan reunaan. Poista takapinnan suojakalvo, naulaa yläreunasta ja liimaa reunat, ennen kuin naulaat koko palan.

5

Jatka samaan tapaan kaistale kaistaleelta. Kattoon tulee neljä yhtä suurta kaistaletta ja hieman pienempi pala ylimpään kohtaan, jossa huopa vuorataan kiinni pölkyn (Q) ympärille.

Katon viimeistely

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Katon liitoskohdat on tietysti peitettävä. Tämä tehdään 15 cm leveillä huopakaistaleilla, jotka ovat 215 cm pitkiä ja myöskin itsekiinnittyviä.

Kaistaleet asennetaan keskelle liitoskohtaa. Ne ulottuvat 7,5 cm liitoskohdan kummallekin sivulle. Ylimääräistä kat-toliimaa ei välttämättä tarvita, sillä jos kesäpäivä on ollut lämmin, kaistaleet kiinnittyvät itsestään alahuopaan.

Keskitolpan yläpinnan kattamiseksi valmistamme sille hatun kahdesta ker-roksesta 22 mm vaneria 20 x 20 cm mit-taan. Sahasimme hatusta kulmat pois, jotta siitä saatiin 8-kulmainen. Verhoi-lemme sen lopuksi huovalla.

1

Käytä ohjainkiskoa pitkien kaistaleiden ohjaamiseksi ja naputtele kaistaleet kiinni puupalikan ja vasaran avulla. Nauloja tai liimaa ei välttämättä tarvita. Siisti räystäspellille (T) tuleva reuna.

2

Ruuvaa 8-kulmainen päällyshattu paikalleen ja liimaa sen päälle ja reunoihin kattohuopaa. Tiivistä katon ja hatun rajapinta kattoliimalla.

Kaide

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Paviljongin sivut voidaan kattaa monella tavalla. Osa pinnasta voidaan esim. peittää lovilaudoituksella ja työstää toisiin kohtiin tilaa ikkunalle ja ovelle. Me valitsimme avoimen kaiderakenteen. Ristikkokaide valmistetaan kahdesta vaaka- (V) ja kahdesta pystylaudasta (X). Jotta kuviosta muodostuisi neliömäinen kehys, painoimme nämä kaksi sivua 8 cm paviljongin tolppien sisäpuolelle. Näin keskelle syntyy harmoninen ristikko (Y). Ylimääräinen neljästä lauta-kappaleesta työstetty sisäkehys (Z) on pelkkä koriste.

1

Kehys kootaan kahdesta vaaka-(V) ja pystylaudasta (X). Käytä 5 x 100 mm ruuveja ja vedenkestävää puusepänliimaa. Kyllästä kaikki päätypinnat liimalla, se estää niitä imemästä kosteutta.

2

Merkitse ristikon vinopalkit (Y) kehyksen sisäkulmiin. Sahaa päätyihin kaksi 45°:n kulmaa, niin ne sopivat kehikon kulmiin.

3

Kokoa kaiteiden ristikot (Y) loveamalla (liitosta kutsutaan hakaliitokseksi). Sahaa palkin keskelle kaksi viiltoa ja poista puuaines taltalla. Kokoa ristikko ja kiinnitä viimeinen pystylauta (X).

4

Kiinnitä sisäkehys. Kehys koostuu pienemmistä laudoista (Z), jotka on sahattu kummastakin päästä 45°:n jiiriin. Kiinnitä kehys liimalla ja 4 x 60 mm ruuveilla.

5

Kiinnitä kaide yläreunasta majan pystytolppiin naulauslevyillä ja 5 x 35 mm naulauslevyruuveilla. Kaiteen alareuna sijoittuu 10 cm:n päähän lattiasta.

Viimeiset listat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Jotta kantavien tolppien avonaiset liitospinnat peittyisivät, katamme ne peite-listoilla. Listat työstetään 25 x 150 mm laudoista (pituus 215 cm), jotka on viistetty 22,5°:n kulmaan kahdelta pitkältä sivultaan.

Kaikki puuosat lattiaa lukuunottamatta käsitellään pohjustusöljyllä ja valkoisella puunsuojalla, ennen kuin peitelistat (H) kiinnitetään. Peitelistat käsitellään harmaalla puunsuojalla, joka elävöittää majan ilmettä.

1

Kiinnitä kaiteen alimmat vaakalaudat (V) 5 x 100 mm ruuveilla kummaltakin puolelta päätypuuta, pystytolppien (E) läpi, ennen kuin kiinnität peitelistat tolppien liitoskohtiin.

2

Asenna peitelistat (H) niin, että ne peittävät pystytolppien (E) välin ja kaiteen ruuvit. Maalasimme peitelistat harmaiksi, jotta saimme hieman kontrastia.

Materiaalit

Kattorakenne:

45 x 95 mm painekyll. puutavaraa:
• 8 kattovasaa (J) á 208 cm
• 8 vaihtopalkkia (L) á 70 cm
• 8 vasikkapalkkia (M) á 110 cm

22 mm vaneria:
• 1 kiekko (N), halkaisija 70 cm

120 x 120 mm tolppa:
• 1 yläpölkky (Q), 30 cm

Lisäksi:
• 5 x 100 mm ruuveja, 5 x 120 mm ruuveja

Kattoverhoilu:

25 x 150 mm mäntylautoja:
• 8 räystäslautaa (R) á 150 cm

25 x 125 mm höyläämätöntä, pontattua muottilautaa:
• Noin 100 m alusrakenteeseen (S)

Itsekiinnitt. kattohuopaa, Icopal TOP:
• 4 rullaa á 1 x 5 metriä (U)

Lisäksi:
• 12 räystäspeltiä (T) á 100 cm, ruuvit: 4 x 60 mm, 20 mm galv. huopanaul., liimaa

Kaide:

45 x 95 mm painekyll. puutavaraa:
• 14 vaakalautaa (V) á 105,3 cm
• 14 pystylautaa (X) á 80 cm
• 14 ristikko-osaa (Y) á 114 cm
• 28 sisäkehikot (Z) á 38 cm

Lisäksi:
• Liimaa, 14 naulauslevyä, 5 x 35 mm helaruuveja, ruuveja: 4 x 60 mm, 5 x 100 mm, 5 l pohjustusöljyä, 5 l puunsuojaa.

Vie aikaa

Noin 80 tuntia

Hinta

Hieman alle 1 300 €

Vaikeusaste

Hanke on keskitasoa hiukan haastavampi, mutta jos seuraat ohjeita, onnistut kyllä.

Piirustus

Katto ja kaide

Kun kattovasat on asennettu ja kiinnitetty, loppuosa katosta valmistuu helposti. Katso, miten eri osat liittyvät toisiinsa.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä

Oletko jo tilaaja? Oletko jo lehden tilaaja? Napsauta tästä

Uusi käyttäjä? Näin saat käyttöoikeuden!

Nollaa salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat ohjeet salasanasi nollaamiseksi.

Tarkista sähköpostiosoite

Tarkista sähköpostisi

Olemme lähettäneet sinulle sähköpostia osoitteeseen . Siinä on ohjeet, joiden avulla voit nollata salasanasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista, että se ei ole joutunut roskapostin joukkoon.

Anna uusi salasana.

Nyt sinun pitää antaa uusi salana. Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä. Kun olet luonut uuden sanasanan, sinua pyydetään kirjautumaan sisään palveluun.

Salasana vaaditaan
Näytä

password_reset.form.password_is_changed

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Rakenna haaveidesi huvimaja - osa 2
Kokonaishinta: null purchase.price.currency
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin