Hankalin kohta tässä sinänsä yksinkertaisessa työssä on reikien poraaminen paksuun tolppaan. Pyöreään tolppaan ei nimittäin ole helppo porata reikää. Siksi ensin tehdään poraustuki.

Se syntyy kahdesta 95 x 45 mm:n kokoisesta ja 20 cm pitkästä laudanpätkästä. Sahaa kahteen laudanpätkään 2 reikää, jotka ovat aavistuksen suurempia kuin 44 mm:n pyöreä tolppa. Irrota pora ja käytä tätä reikää sabluunana toista reikää poratessasi. Pane laudanpätkät päällekkäin ja yhdistä ne puristimella.

Poraa vain aavistuksen verran alempaan lautaan ja ota päällimmäinen pois. Pidä poraa kohtisuorassa ja poraa rauhallisesti toisenkin laudan läpi. Kiinnitä lauta höyläpenkkiin, mittaa sen keskikohta sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa ja poraa reikä merkin kohdalle. Tässä reikä porataan 10 mm:n puuporalla. Tee samanlainen reikä toiseen laudanpätkään.

Ennen kuin reikiä porataan pyöreään tolppaan, on niiden paikat merkittävä tarkoin - reikien välisen etäisyyden lisäksi on merkittävä myös niiden sijainti niin, että reiät tulevat suoraan linjaan. Siihen voi käyttää vatupassia, joka pannaan pyöreän tolpan viereen ja vedetään sen avulla tolppaan pitkittäinen suora viiva.

Sitten piirretään merkit 3 cm:n päähän tolpan päästä ja vielä merkinnät reikiä varten 10 cm:n välein. Nyt pyöreä tolppa kiinnitetään poraustukeen, joka puolestaan kiinnitetään tiukasti höyläpenkkiin. Tolpan merkkiviiva kohdistetaan poraustukeen, jolloin jokainen reikä tulee varmasti oikeaan kohtaan ja tasavälein.

Poraustuen reiän kautta porataan siis reiät pyöreään tolppaan täsmälleen pitkittäisen viivan kohdalle aina 10 cm:n välein. Nyt sahataan 10 mm:n puutapit sopivan mittaisiksi pätkiksi. Se on helpointa tehdä listasahalla sahauslaatikon avulla.

Pane tappi sahauslaatikkoon, mutta älä sahaa pohjaan asti. Tässä sahataan alimmainen poikkipuu 20 cm:n pituiseksi, ja seuraavat aina 3 cm edellistä pidemmäksi. Ylin on siten 65 cm pitkä. Yhteensä poikkipuita tulee 16 kappaletta. Pystypuun maahan tuleva pää sahataan teräväksi, niin se uppoaa helpommin maahan. Noin 10 cm:n suippo pää on sopiva - ja aloituskohta merkitään tolpan joka puolelle.

Merkin kohdalta sahataan ensin neljännes viistoon yhdeltä reunalta. Sitten tolppa käännetään ja sahataan vastakkainen sivu ja lopuksi kaksi muuta sivua. Tolppa on nyt terävä ja helppo hakata maahan. Ensin kuitenkin asennetaan poikkipuut. Poikkipuut asetetaan pituusjärjestykseen.

Poikkipuihin merkitään tolpan reunan kohta. Tolpan halkaisija on 44 mm. Merkit tehdään poikkipuiden keskikohdasta 44 mm:n päähän. Kun poikkipuita lyödään tolpan sisään, on helppo nähdä, miten pitkälle niiden pitää ulottua. Jos poikkipuut eivät tahdo mennä sisään, voi niidenkin kärjen hioa hieman teräväksi tai suihkuttaa päähän hiukan öljyä.

Viimeinenkin poikkipuu on paikallaan. Poikkipuut, kiinnittyvät vielä lujemmin ulkoilmassa. Poikkipuut nimittäin paisuvat kostuessaan ja kiinnittyvät tolppaan tiiviisti. Nyt kasvituki voidaan asettaa paikalleen ja istuttaa sen eteen kärhöjä, hernekasveja tai muita käynnöksiä.