Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Katseenkestävä jäteastia

Tulosta Tallenna artikkeli

Jäteastia on harvoin silmänilo, mutta sitä varten on helppo rakentaa yksinkertainen kotelo. Kaunis kotelointi kätkee rumankin jäteastian siististi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
100 euroa
Katseenkestävä jäteastia

Johdanto

Jos olet kyllästynyt jäteastiasi rumaan ilmeeseen, voit rakentaa sille kotelon. Jäteastian piilottavan kotelon sivut on tehty pyöröpuista ja ovi ja kansi laudoista.

Kaksi erilaista pintaa näyttävät yhdessä tyylikkäiltä ja erottavat kotelon tavanomaisista ratkaisuista. Voit rakentaa koko kotelon myös laudoista tai kestopuusta, kuten me teemme. Jos pihallasi on useampia jäteastioita, esim. puutarhajätteille omansa, voit rakentaa suojasta tuplasti isomman.

Ennen
Vihreää muovisäiliötä ei voi sanoa kauniiksi. Säiliö on kuitenkin sijoitettava näkyvälle paikalle, jotta se on helppo tyhjentää.

Jälkeen
Jäteastia on harvoin silmänilo, mutta sitä varten on helppo rakentaa yksinkertainen kotelo. Kaunis kotelointi kätkee rumankin jäteastian siististi.

Ohjeet

Työstä sivut

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Mittaa aluksi jäteastia, jotta saat kotelosta sopivankokoisen. Älä mitoita sitä liian tiukaksi, jäteastia pitää saada helposti kotelosta ulos ja sisään.

2

Lyhennä pyöröpuut sopivaan mittaan ja poraa reiät, yksi pyöröpuun kumpaan-kin päähän. Limitä reikiä noin 5 cm, jotta ruu-vit eivät osu toisiinsa. Reiät on helppo porata, jos sitoo pyöröpuut yhteen ilmastointiteipillä.

3

Kokoa pyöröpuut. Jos asetat ne suorakulmaiselle levylle, voit olla varma, että sivuista tulee suorakulmaiset. Kiinnitä ensimmäinen pyöröpuu levyyn puristimilla. Kiinnitä tämän jälkeen sivut yhteen kahdella 5 x 80 mm:n ruuvilla jokaisen pyöröpuun läpi.

4

Sivu on nyt valmis. Reunimmaiset pyöröpuut (A) ovat hieman muita pidempiä, ja ne toimivat kotelon jalkoina.

5

Asenna sivun yläosaan kehys-lauta (C). Sijoita se noin laudan leveyden verran sivun yläreunasta ja yhtä etäälle molemmista sivuista. Voit käyttää paria laudanpätkää mittana. Kiinnitä lauta parilla 4 x 40 mm:n ruuvilla.

6

Kiinnitä runkolaudat (E) sivuille. Ne sijoitetaan kehyslautojen (C) väliin, edelleen laudan leveyden päähän reunasta, ja kiinnitetään 4 x 40 mm:n ruuveilla. Toiseen sivuun kiinnitetään vain yksi runkolauta takareunaan, jotta saranoille jää tilaa.

Tee ovi ja kansi

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kun sivut on koottu, voidaan ryhtyä tekemään kotelon ovea ja kantta. Ne valmistetaan laudoista. Ovilautojen välit on helpoin sovittaa tasan, jos asetat laudat yhden sivuosion päälle. Kansi on helppo sovittaa suojukseen.

Kun työstät ovea, laudat kannattaa asettaa suorakulmaiselle levylle, jolloin ovesta tulee varmasti suorakulmainen. Sekä oven että kannen taakse asennetaan myös tukilaudat, joihin laudoitus kiinnitetään. Lisäksi oveen kiinnitetään vinojäykiste, jotta ovi ei ala roikkua.

1

Rakenna kansi. Sahaa kansilaudat (J) pituuteen ja asenna ne niin, että lautojen välit jakautuvat tasaisesti. Tähän kanteen sopii 3 mm:n rako lautojen välissä, näin laudat täyttävät koko sivun leveyden.

2

Aseta tukilauta (K) kannen päälle. Vedä runkolautaa hie man taaksepäin kannen etummaisesta laudasta (J), jotta se jää suojan yläosan kehyslaudan (D) taakse ja kansi työntyy oven yli. Lyhennä tukilautaa takareunasta niin, että se myötäilee takareunaa.

3

Kiinnitä tukilaudat (K). Sijoita laudat 5 cm:n päähän lautojen päädyistä ja kiinnitä ne lautoihin (J) 4 x 35 mm:n ruuveilla.

4

Rakenna ovi. Asenna laudat (J) sivun päälle ja merkitse, miten laudat (G) on kiinnitettävä (tässä 3 cm:n etäisyydelle reunasta). Kun kaikki osat ovat paikoillaan, kiinnitä laudat 4 x 35 mm:n ruuveilla.

5

Asenna vinojäykiste (H). Ota mitta laudan kummastakin viistopäädystä niin, että lauta sijoittuu diagonaalisesti kahden tukilaudan (G) väliin. Kiinnitä vinojäykiste 4 x 35 mm:n ruuveilla.

6

Nyt osat voidaan koota yhteen.

Kokoa osat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Nyt sivut, kansi ja ovi ovat valmiit, joten osia voidaan ryhtyä kokoamaan yhteen kehyslaudoilla.

Kahden sivun väliin asennetaan kaksi lautaa, yksi ylös ja yksi alas. Eteen sijoi-tetaan vain yksi ylälauta, jotta jäteas-tialla on tilaa liikkua kotelosta ulos ja sisään. Huomaa, että takasivun ylim-män kehyslaudan pitää sijaita aavistuk-sen alempana kuin etusivun kehys-laudan, jotta kannen saa auki.

Kotelon taakse asennetaan lauta-ristikko, joka vakauttaa rakennetta. Vakautta lisää myös etujalkojen alle kiinnitettävä metallitanko.

1

Kiinnitä etulauta (D) toisen sivun yläreunan kehyslautaan (C) 4 x 40 mm:n ruuveilla. Nosta osat ylös ja kiinnitä laudan toinen pää toiseen valmiiseen sivuun.

2

Kiinnitä toinen lauta (D) taka-sivun yläreunaan. Lauta pitää sijoittaa laudan paksuuden verran sivujen kehys-lautoja (C) alemmaksi, jotta kannen tukilaudoille (K) jää tilaa kannen alapuolella. Kiinnitä lauta (D) myös alareunaan.

3

Asenna ristikkäislaudat kotelon takasivuun. Kiinnitä lauta (F) viistoon kotelon taakse puristimia käyttäen. Merkitse, miten lauta on sahattava ja sahaa se. Tee sama toiselle laudalle (F), joka asetetaan ristiin ensimmäisen laudan kanssa.

4

Kiinnitä laudat (F) kotelon taka-sivuun 4 x 40 mm:n ruuveilla. Tarkista ensin, että kotelo on suorakulmai nen. Kiinnitä ristikkäislaudat myös keskeltä ruuvilla.

5

Kiinnitä kotelon alle metallitanko, se vakauttaa rakenteen. Kiinnitä tanko kahden jalan (A) väliin 4 x 40 mm:n ruuveilla. Tässä käytämme apulautaa oikean etäisyy den säilyttämiseksi jalkojen (A) välillä metallitangon kiinnittämisen aikana.

Asenna ovi

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Kiinnitä oveen saranat 4 x 35 mm:n ruuveilla kuten kuvassa näkyy. Työ on helppo tehdä seisten, jos oven asettaa kotelon päälle.

2

Oven saranat kiinnitetään taka -sivun poikkilautaan (D) 4 x 20 mm:n ruuveilla. Näin kotelo on valmis asennetta-vaksi paikalleen talon seinustalle.

3

Sijoita kotelo paikalleen ja tarkis-ta vesivaa'alla, että se on täysin suorassa. Kotelo on saatava seisomaan täysin suorassa, ennen kuin ovi kiinnitetään, jotta ovi ei ajan myötä ala repsottaa.

Viimeistely

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Jäljellä on enää viimeistelytöitä. Ovi asennetaan kahden saranan varaan, jotka sijoitetaan toisen sivun sisäpin-taan. Oven etupintaan asennetaan kahva, jotta ovi on helppo avata ja sulkea, kun jäteastia tullaan tyhjentämään. Lisäksi oven yläosaan asennetaan salpa, joka estää ovea kolisemasta.

Kannen alle kiinnitetään silmukka, johon voidaan kiinnittää karabiinihaalla varustettu ketju. Sen avulla jäteastian kansi on helppo avata. Nyt riittää, että jäteastiaa täytettäessä nostaa kotelon kannen. Kätevää.

1

Kiinnitä kotelon sivuun kaksi saranaa, jotta ovi voidaan asentaa paikalleen. Kiinnitä saranat 4 x 40 mm:n ruuveilla. Tämän jälkeen ovi kiinnitetään saranoihin 4 x 20 mm:n ruuveilla.

2

Kiinnitä tallisalpa, jotta ovi pysyy kunnolla kiinni. Kiinnitä oveen myös kahva, jotta ovi on helppo avata ja sulkea. Käytä kiinnityksiin 4 x 20 mm:n ruuveja.

3

Kiinnitä kannen alapintaan sil-muk ka ja silmukkaan ketju. Kun ketju on paikallaan, purista silmukka yhteen pihdeillä, jotta ketju ei pääse putoa maan. Ketjun toiseen päähän kiinnitetään karabiinihaka, joka yhdistetään jäteastian kanteen.

4

Vie ketju jäteastian kannen kahvan läpi, niin kan si nousee kotelon kantta nostettaessa. Ketju on helppo kiinnittää kahvaan karabiini haalla. Tämä helpottaa jäteastian avaamista, kun sinne halutaan pudottaa roskia.

5

Kotelo kätkee jäteastian. Siinä on ovi, jonka voi avata, jotta astian saa ulos tyhjennystä varten.

Materiaalit

50 mm:n painekylläst. pyöröpuuta:
• 4 kappalatta (A) á 122 cm
• 28 kappaletta (B) á 118 cm

19 x 95 mm:n paine kyllästettyä lautaa:
• 4 kehyslautaa (C) á 79 cm
• 3 kehyslautaa (D) á 60 cm
• 3 runkolautaa (E) á 96,5 cm
• 2 lautaa ristikkoon (F) á 110 cm
• 2 lautaa oven runkoon (G) á 105 cm
• 1 vinojäykiste (H) á 115 cm
• 18 lautaa oveen/kanteen (J) á 59,5 cm
• 2 kannen runkolautaa (K) á 79 cm

Lisäksi:
• 4 saranaa, 35 x 200 mm
• 1 metallitanko, 5 x 25 mm, pituus 65 cm
• Ruuveja, 4 x 20, 4 x 35, 4 x 40 ja 5 x 80 mm
• 1 ovisalpa, 50 x 120 mm
• 1 ovivedin, 1 silmukka, 1 karabiinihaka
• 1 ketju, pituus noin 25 cm

Vie aikaa

Noin 1 päivä

Hinta

Noin 100 €.

Vaikeusaste

Ei mikään hankala tehtävä, mutta asenna kotelo huolelli-sesti. Varmista, että saat sen täysin suoraan. Tällöin ovi on helppo asentaa niin, että sitä on vaivaton käyttää.

Piirustus

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta näet työpiirustuksen

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä

Oletko jo tilaaja? Oletko jo lehden tilaaja? Napsauta tästä

Uusi käyttäjä? Näin saat käyttöoikeuden!

Nollaa salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat ohjeet salasanasi nollaamiseksi.

Tarkista sähköpostiosoite

Tarkista sähköpostisi

Olemme lähettäneet sinulle sähköpostia osoitteeseen . Siinä on ohjeet, joiden avulla voit nollata salasanasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista, että se ei ole joutunut roskapostin joukkoon.

Anna uusi salasana.

Nyt sinun pitää antaa uusi salana. Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä. Kun olet luonut uuden sanasanan, sinua pyydetään kirjautumaan sisään palveluun.

Salasana vaaditaan
Näytä

password_reset.form.password_is_changed

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Katseenkestävä jäteastia
Kokonaishinta: 19 €
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 €.
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin