Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

I stutuskehikot ovat suosittuja ja käytännöllisiä, sillä koholle istutettuja kasveja on helpompi hoitaa. Kehikoihin on myös helpompi luoda sellaiset kasvuolosuhteet, joita valitsemasi lajit tarvitsevat. Kehikossa on sekin etu, että istutusten valontarvetta voidaan säädellä tavallista paremmin kehikon asennolla ja istuttamalla kasvit niiden valontarvetta silmällä pitäen.