Pane laudat vierekkäin ja tarkista, että niiden päät ovat samalla tasalla. Nämä laudat kiinnitetään neljällä ruuvilla, kahdella ylhäältä ja kahdella alhaalta, ja ruuvien pitää olla täysin samassa linjassa.

Ensin mitataan ja merkitään lautoihin poikkipuiden paikat. Sitten mitataan poikkipuiden leveys ja mitasta vähennetään kummaltakin puolelta 2 cm. Silloin ruuvit tulevat 2 cm:n päähän poikkipuiden reunasta. Näin poikkipuu ei halkea kiinnitettäessä ruuveja. Sitten aitalautoihin merkitään ruuvien kiinnityskohdat. Merkit tehdään sekä ylös että alas.

Helpointa on ruuvata ruuvit kiinni lautoihin alkuun niiden ollessa vielä työpöydällä tai maassa. Ruuvaa ruuvi puoliksi kiinni lautaan täsmälleen merkin kohdalle, niin lopputulos on kaunis ja säännöllinen. Kun tämä työvaihe on tehty, tarvitsee vain kiinnittää laudat paikalleen. Sekä laudat että ruuvit ovat nyt siistissä ojennuksessa.