Siispä vanhaan runkoon voidaan rakentaa uusi aita. Uudesta aidasta tehdään kevyt ja ilmava. Joka toisesta pystylaudasta tehdään kapeampi ja joka toisesta leveämpi.

Uusi aita on päätetty tehdä 150 cm korkeaksi. 140 cm:n kohdalle tehdään merkki poikkipuuta varten. Silloin aitalaudat ulottuvat 10 cm poikkipuun yläpuolelle, mikä on sopiva perusmitta. Silloin aitalaudat eivät niin helposti rikkoudu tai väänny yläreunastaan kieroon. Poikkilauta kiinnitetään puristimella ja pannaan vaateriin. Sitten se kiristetään paikalleen toisesta päästä.

Risteyskohdat merkitään lyijykynällä poikkipuuhun ja tolppiin. Tolppiin merkitään samalla tavalla alemman poikkilaudan paikka.Aita rakennetaan vain sivujen kahteen tolppaväliin. Nyt mitataan huolellisesti. Tolppavälit eivät ole saman levyisiä, ja tolpat ovat saattaneet hiukan siirtyä paikaltaankin, joten leveys ei ehkä enää ole sama ylhäällä ja alhaalla.Siksi on mitattava kunkin poikkilaudan pituus yksitellen. Tämän puoliskon ylimmäisen poikkilaudan pituus on 117,5 cm. Se sahataan ja kiinnitetään parilla puristimella.

Huomaa, ettei poikkipuita ruuvata suoraan tolppiin. Ne lovetaan tolpan sisään, ja siksi tolppiin tehdään poikkilautoja varten kolo.Poikkilautoihin merkitään tolppien paikat ja se, mihin tolppaväliin se kuuluu. Tämän avulla varmistetaan, ettei vahingossa sahata väärän mittaisia lautoja. Muutkin laudat mitataan ja niihin tehdään merkit.

Nyt tehdään lapaliitokset. Sekä tolppiin että poikkilautoihin sahataan kolot, jolloin liitoksesta tulee täysin sileä ja tasainen. Koska poikkilaudat ovat 50 mm paksuja, tulee tolppiin kolo, joka on puolet siitä eli 25 mm. Poikkilaudan leveys ja pois sahattava osuus merkitään tolppiin. Pala sahataan kohtisuoraan pistosahalla. On tärkeää sahata tasan merkkiin asti kummaltakin puolelta.

Nyt pala irrotetaan taltalla. Pidä taltan tasaista puolta merkkiä kohti niin, että rauta työntää puunta pois. Puuta ei kuitenkaan heti poisteta merkkiin saakka, sillä tolpan syiden suunta ei ole tiedossa. Taltalla voi vahingoss poistaa tolpasta liian paljon puuainesta. Ensin irrotetaan uloin kerros, jotta syiden suunta saadaan näkyviin. Se olikin järkevää, sillä vuosikasvu on erilainen tolpan toisella puolella.

Nyt voidaan vaaratta irrottaa puuainesta ja siistiä koko pinta tasaiseksi. Sitten tarkistetaan, että mitta on oikein. Muurin vierestä ei pääse sahaamaan pistosahalla. On käytettävä monitoimileikkuria, jolla pääsee vaivatta kapeisiinkin kohtiin. Ja loput jälleen taltalla. Nyt tolppien kolot ovat valmiit.Sitten mitataan ja sahataan poikkilaudat.

Sitä varten siirretään kolon leveys ja puolet paksuudesta lautaan. Tässäkin voi käyttää pistosahaa, mutta saattaa olla hiukan hankalaa sahata vuosirenkaita pitkin, joten osa työstä tehdään käsisahalla. Kun kaikki neljä poikkipuuta on sahattu, ne astetetaan oikeille kohdille ja kiinnitetään 4,0 x 45 mm:n ruostumattomilla ruuveilla. Nyt tarvitsee enää kiinnittää laudat. Ne ovat 5 ja 10 cm:n levyisiä, ja eri levyiset laudat kiinnitetään aitaan vuorotellen. Ensin on kuitenkin merkittävä niiden paikat, jotta laudat tulevat aitaan tasaisin välein.Samalla mitataan korkeus, ja sitten aitalaudat sahataan.Lautojen alapäät sahataan vinoon, jotta sadevesi valuu niistä pois.

Sitten on aika kiinnittää ensimmäinen lauta. Ensin kiinnitetään alaosaan yksi ruuvi, lauta pannaan vaateriin, sitten toinen ruuvi ylös. Nyt lauta on aivan suorassa. Koko ajan pitää tarkistaa, että laudat ulottuvat 10 cm poikkipuuta korkeammalle. Ensin kiinnitetään kaikki leveät laudat.

Kapeat laudat sahataan puolittamalla 100 mm:n levyisiä lautoja. Keskelle merkitään 4 mm:n sahauslinja. Näin varmistetaan, että kaikki kapeat laudat on sahattu täsmälleen yhtä leveiksi.Kaikki laudat ruuvataan kiinni 4,0 x 45 mm:n ruostumattomilla ruuveilla. Koko aja tarkistetaan, että lautojen etäisyys toisistaan pysyy 2,5 cm:nä.

Aita on valmis. Enää puuttuu vain uusi päällilauta, jonka pää sahataan vinoon. Se sahataan ja kiinnitetään ruuveilla.Kevyt ja ilmava aita on valmis. Myöhemmin se käsitellään vanhojen tolppien väriin sopivalla puunsuoja-aineella.