Nyt puuseppä näyttää, miten rakennetaan neliömäinen tuulensuoja-aita. Tässä on kiinnitetty 20 x 125 mm:n kyllästämätöntä lautaa vinosti kehyksen sisään. Laudat kiinitetään kahden 97 x 97 cm:n H-tolpan väliin. Aluksi mitataan kahden tolpan välinen etäisyys. Se on 92 cm.92 cm:n mitta merkitään H-tolppaan, josta tulee neliömäisen kehyksen alaosa.

Tolppa sahataan mitan mukaan. 1,5 cm:n päästä tolppaa sahataan uraan asti.H-tolpan sivupala irrotetaan taltalla, jolloin siihen syntyy 1,5 cm:n uroskappale, joka sopii täsmälleen pystytolpan uraan.

Nyt kehikon pohjan voi panna paikalleen pystytolppien väliin. Se asetetaan sen verran korkealle, ettei se osu maahan, ja kiinnitetään 4,5 x 50 mm:n ruuveilla.Kun se on kiinni yhdellä ruuvilla, sen asento säädetään vaateriin ja kiinnitetään sitten toiselta puolelta.Sitten tolppiin merkitään uran syvyys, 1,5 cm. Alinta viistolautaa varten kehikkoon merkitään ura, joka on 5 cm korkea ja saman verran leveä. Mitta on valmiina ja nyt mitataan ensimmäisen laudan pituus. Koska laudan pitää ulottua uran pohjaan saakka, mitta otetaan tietysti äsken merkittyyn 1,5 cm:iin saakka.

Se on 14 cm. Toisin sanoen tarvitaan lauta, jonka lyhyt sivu on 14 cm pitkä ja jonka kumpikin pää sahataan 45 astetta viistoon. Kun lauta on sahattu, kokeillaan vielä ennen muiden lautojen sahaamista, että se on varmasti oikean kokoinen. Tämän pikkuaidan on määrä olla tasasivuinen eli jos leveys on 92 cm, pitää korkeudeksi tulla sama.

Nyt mitataan keskimmäisen laudan pituus eli matka vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan. Matkaa on 130 cm, kun lasketaan mukaan uran sisään menevä osuus.Lauta sahataan 45 asteen kulmassa, jolloin kumpaankin päähän tulee suorakulmainen kolmio.Kärjestä kärkeen on matkaa 130 cm, joten toiseenkin päähän piirretään kolmio.

Kun lauta on sahattu, se pannaan paikalleen mutta ei vielä ruuvata kiinni. Sitten mitataan, kuinka paljon ilmaa jää näiden kahden laudan väliin. Matkaa on 53 cm.Tähän 53 cm:n väliin sijoitetaan vielä kaksi lautaa tasavälein.

Kun 125 cm:n lauta sahataan 45 asteen kulmassa, tulee viiston pinnan pituudeksi 18,75 cm. Kaksi lautaa peittää silloin 37,5 cm:n alueen.Välimatka on siis 53 cm miinus lautojen leveys 37,5 cm eli 15,5 cm. Jaettuna kolmella kahden laudan välimatkaksi tulee noin 5,2 cm. Väliin jätetään 5,2 cm, sitten lauta eli 18,75 cm ja jälleen väli 5,2 cm ja lauta 18,75 cm. Näin edetään ylöspäin alalaudasta.

Tässä käytetään laudanpätkää mittana, jolla mitataan etäisyys kahteen seuraavaan lautaan. Kun ne ovat samansuuntaisia kahden ylimmän kanssa, voidaan sahata loppulaudat. Alimmainen lyhyt lauta kiinnitetään ruostumattomalla 4,5 x 50 mm:n ruuvilla. Kyllästettyyn puuhun on paras käyttää ruostumattomia ruuveja, sillä kyllästysaine ei syövytä niitä kuten muita ruuveja.

Sitten kiinnitetään muut laudat keskikohtaan saakka. Kiinnitykseksi riittää yksi vinoon ruuvattu ruuvi. Ennen viimeisen laudan kiinnittämistä tolppa sahataan 92 cm:n mittaiseksi. Ensin mitataan joka sivulta ja sitten vasta sahataan. Silloin sahaus menee varmasti suoraan.Ylimmäiseksi kiinnitetään viisto H-palkki, jonka päältä vesi valuu pois. Ylälauta sahataan niin, että se ulottuu pari senttimetriä pylvästä pidemmälle. Se on kauniimman näköinen ja suojaa myös osaltaan tolpanpäätä vedeltä.

Ylälauta ruuvataan kiinni 4,5 x 50 mm:n ruostumattomilla ruuveilla.Kolme viimeistä lautaa pannaan paikalleen, ja pieni tuulensuoja-aita on valmis. Samalla tekniikalla voi tietenkin tehdä suuremmankin aidan. Muista kuitenkin, että jokaisen elementin on oltava neliön muotoinen, jotta lopputulos on symmetrinen eikä sahaaminen ole liian vaivalloista.