Betoni koostuu vaadittavassa suhteessa sekoitetusta sementistä ja kiviaineksesta. Betonirakentamista, sen suunnittelua ja valvontaa koskevat määräykset annetaan betoninormeissa, joissa ne luokitellaan A-, B- ja C-luokkiin. Omakotiasujaa koskevat Cluokan määräykset. Betonirakenteille annetaan suunnittelussa myös lujuusvaatimukset. Lujuusvaatimus on kantavissa rakenteissa yleensä aina niin suuri, että niihin ei voi sekoittaa betonia itse. Lapiokaupalla mitattu ja lajittelemattomasta sorasta tehty betoni vaatii niin paljon sementtiä, että sen käyttö ei ole järkevääkään muuten kuin pienissä määrin ja toisarvoisissa kohteissa.