Irrota ne varovasti lastalla tai taltalla. Usein listat voi nimittäin käyttää uudelleen, joten kannattaa varoa rikkomasta niitä. Alalistaa voidaan harvoin pelastaa, sillä juuri se on eniten alttiina sadevedelle ja kosteudelle. Tässäkin ikkunassa se on pahasti lahonnut ja melkein murenee käsiin.

Jos kehyksessä on vielä nauloja, ne irrotetaan varovasti tongeilla. Pane lasta tonkien alle tueksi, jotta ikkunankehys ei pääse vahingoittumaan. Vanhan ruudun voi nyt irrottaa. Irrota vanhat kumitiivisteet, vaikka ne näyttäisivätkin vielä hyviltä. Usein ne eivät kuitenkaan enää ole tiiviitä. Raavi nyt kehyksen reunat mahdollisimman puhtaiksi ja harjaa vielä lopuksi kaikki pöly pois.

Kun kehykset ovat puhtaat, kiinnitä reunaan tarrapohjainen kumitiiviste, jonka päälle uusi lämpölasi asetetaan. Tämä 9 mm:n levyinen tiivistenauha kiinnitetään niin, että se on ikkunan sisäpuolisen reunan tasalla. Kun kumitiiviste on kiinnitetty kaikkiin reunoihin, on aika laskea uusi lämpölasi paikalleen.

Lämpölasin ja reunan väliin pitää jäädä parin millin ilmarako. Jotta rako olisi joka kohdassa saman levyinen, kaikkiin kulmiin asetetaan pari kiilaa. Kiilat auttavat myös kehystä pysymään vakaana asennuksen aikana. Naulat irrotetaan niistä listoista, jotka ovat vielä käyttökelpoisia, ja listat puhdistetaan vanhasta maalista.

Myös listoihin kiinnitetään tiivistenauha. Nauha liimataan listan ikkunanpuoleiseen reunaan. Näin ikkunan ja listan väliin ei jää rakoa, josta vesi ja lika pääsisivät sisään. Nyt listat kiinnitetään takaisin paikalleen. Kannattaa käyttää hiukan alkuperäisiä suurempia nauloja.

Kun listat naulataan uritetuilla nauloilla, mahdolliset varkaatkaan eivät saa niitä helpolla irti. Vanhan lahonneen alalistan tilalle kiinnitetään nyt alumiinilista. Lista asetetaan parin muoviklipsin päälle, ja ne ruuvataan ensin paikalleen. Tässä tarvitaan kolme klipsiä. Yksi 10 cm:n päähän kummastakin reunasta ja yksi keskelle.

Jokainen klipsi kiinnitetään yhdellä naulalla. Ne ovat mukana klipsipakkauksessa. Lyö naulat kokonaan sisään tuurnan avulla, jotta se ei joudu kosketuksiin alumiinilistan kanssa. Muista, että sivu- ja alalistojen välissä pitää aina olla pieni ilmarako. Silloin sadevesi pääsee helpommin valumaan alas eikä päädy puurakenteen sisään. Uudella lämpölasilla varustettu ikkuna voidaan nyt asettaa paikalleen.