Oikeassa reunassa mitataan ikkunankarmista vesivaa’an reunaan. Tämä mitta merkitään sitten seinään. Ylä- ja alareunoihin tehdyt merkinnät yhdistetään vesivaa’an avulla, niin että viivasta tulee täysin suora.

Ennen kuin kaikki pisteet yhdistetään, tarkistetaan, että sisäpuolelle tuleva ikkunankarmi vastaa sekä ylä- että alareunassa olevia merkintöjä. Karmi sopii, joten aluksi merkitään alareunaan, miten alas ikkuna tulee. Yläreunassa mitataan aluksi ulkomitta karmin reunasta ikkuna-aukkoon.

Mitta merkitään sitten seinään. Seuraavaksi leikataan pistosahalla merkintää pitkin. Tässä tarvitaan kuulosuojaimia ja suojanaamaria. Laudanpalat ja eristeet poistetaan sitä mukaa kuin ne leikataan.

Nyt ikkuna-aukko on sopivan kokoinen, ja ikkunan voi nostaa paikalleen. Ikkuna asetetaan ylösalaisin, niin että alareunassa ja sivulla olevat keinuvarret sopivat reunan heloihin.

Ne sopivat kummaltakin puolelta. Nyt ikkunaa käännetään puoli kierrosta, niin että se tulee oikein päin, ja tarkistetaan, että se avautuu ja sulkeutuu ilman ongelmia. Näin tapahtuu, joten seuraavaksi voidaan siirtyä tekemään läpivientiä ulkopuolelle.