Helppo
Vaikea

Vanhat, yksinkertaisilla laseilla ja poikkipienoilla varustetut ikkunat ovat kullan arvoiset. Tämän ovat jopa innokkaimmat ikkunoiden vaihtajat joutuneet tunnustamaan viime vuosina.

Hienoa vanhaa käsityötä edustavia ja usein yli 100 vuotta tai vieläkin vanhem-masta kestävästä ydinpuusta valmistet-tuja ikkunoita ei kannata säilyttää aino-astaan siksi, että ne sopivat vanhoihin taloihin, vaan myös siksi, että oikein käsitellyillä ikkunoilla voi olla vielä satoja vuosia edessään.

Usein riittää huolellinen puhdistus, ruostuneiden metalliosien vaihtaminen, puuta kunnioittava öljyäminen, maalaus ja ruutujen kittaus. Sisäpuolelle voi tar-vittaessa lisätä vaikkapa energialasin.