MYYNTIEHDOT

Nämä myyntiehdot koskevat pdf-artikkeleiden ostamista yritykseltä Bonnier Publications International A/S (Bonnier Publications) osoitteesta teeitse.fi.

 1. Toimitusehdot
  Pdf-artikkelit ovat ladattavissa heti maksutapahtuman suorittamisen jälkeen, kun tilausvahvistus on lähetetty tilaajan antamaan sähköosoitteeseen. Lisätietoja peruuttamisoikeudesta on kappaleessa 11.

 2. Oikeudet
  Kaikki immateriaalioikeudet pdf-artikkeleiden tekijänoikeudet mukaan lukien kuuluvat Bonnier Publicationsille.
  Pdf-artikkeleita ei saa missään muodossa (sähköisesti, tulosteena jne.) monistaa, kopioida tai jakaa edelleen yksityisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, ellei laissa määrätä toisin.

 3. Pdf-artikkeleiden käyttö ja vastuuvapauslauseke
  Tilaaja käyttää Bonnier Publicationsin pdf-artikkeleita omalla vastuullaan. Myös artikkeleiden sisältämien töiden ym. toteuttaminen ja ohjeiden noudattaminen on tilaajan omalla vastuulla. Bonnier Publications kehottaa tilaajia huolellisuuteen ja noudattamaan mahdollisia turvallisuusohjeita sekä tarvittaessa turvautumaan asiantuntijoiden apuun. Bonnier Publicationsin pdf-artikkeleita ei ole tarkoitettu korvaamaan asiantuntijoiden neuvoja.
  Bonnier Publications ei ole vastuussa kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat pdf-artikkeleiden ohjeista. Bonnier Publicationsin vastuu on kaikissa tapauksissa enimmillään 672 euroa.

 4. Hinnat
  4.1 Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron ja muut maksut.

 5. Maksaminen
  5.1 Tuotteet voidaan maksaa Visa- ja MasterCard-korteilla.
  5.2 Maksu veloitetaan tilaajalta, kun tilaaja on saanut pääsyn pdf-artikkeleihin.

 6. Turvallisuus
  6.1 Bonnier Publications käyttää DIBS-maksujärjestelmää. Kaikki maksuun liittyvät tiedot ovat salattuja ja lähetetään SSL:n kautta DIBS-järjestelmään. Maksutiedot ovat näkyvissä ainoastaan DIBS-järjestelmässä.

 7. Henkilötiedot
  7.1 Bonnier Publications tarvitsee tietoonsa käyttäjän sähköpostiosoitteen tilausvahvistuksen lähettämistä varten.
  7.2 Bonnier Publications käsittelee kaikkia tilauksen käsittelemiseksi rekisteröitäviä tietoja luottamuksellisesti ja henkilötietolakien mukaisesti. Lakisääteisesti kerättäviä tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti 6 vuotta ostohetken tilivuoden jälkeen.
  7.3 Tietoja ei myydä, jaeta tai muuten luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se tapahdu yrityksen joko kokonaisessa tai osittaisessa luovutuksessa henkilötietolainsäädännön mukaan.
  7.4 Tilaajalla on henkilötietolain mukaan oikeus saada tietää henkilötietonsa ja anoa niiden muuttamista tai poistamista. Tilaaja voi ottaa tästä syystä yhteyttä Bonnier Publicationsin asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat kappaleessa 13.
  7.5 Bonnier Publications käyttää evästeitä hallitakseen tilaajan ostoskorin sisältöä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka säilyy tilaajan tietokoneella ja jota käytetään ainoastaan tilaajan tunnistamisessa. Bonnier Publications käyttää lisäksi käyttäjätilastointiohjelmia.
  7.6 Bonnier Publications säilyttää ja siirtää henkilötietoja salatusti.

 8. Kirjoitusvirheet ym.
  8.1 Bonnier Publications pidättää oikeuden korjata virheellisiä hintoja, muita kirjoitusvirheitä ja vastaavia.

 9. Tilausvahvistus
  9.1 Tilaaja saa kaupasta tilausvahvistuksen sähköpostitse.

 10. Reklamointioikeus
  10.1 Bonnier Publicationsin pdf-artikkeleiden tilaajalla on kahden vuoden reklamointioikeus. Reklamaatio tehdään Bonnier Publicationsin asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat kappaleessa 13.

 11. Peruutusoikeus
  11.1 Pdf-artikkeleiden tilaajalla on 14 päivän peruutusoikeus. Aika alkaa siitä päivästä, kun tilaaja on saanut tilausvahvistuksen, jossa on tietoa peruuttamisoikeudesta, sekä pääsyn pdf-artikkeleihin. Mikäli peruutusoikeus päättyy pyhäpäivänä tai viikonloppuna, se katsotaan päättyväksi seuraavana arkipäivänä.
  11.2 Pdf-artikkeleiden tilaukset peruutetaan Bonnier Publicationsin asiakaspalveluun ennen peruutusoikeuden päättymistä. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat kappaleessa 13. Tilaajan täytyy ennen määräaikaa palauttaa pdf-artikkelit Bonnier Publicationsille sähköpostitse tai kirjeitse ja lisäksi vakuuttaa Bonnier Publicationsille poistaneensa alkuperäisen pdf-artikkelin ja sen mahdolliset sähköiset kopiot ja paperikopiot. Kun pdf-artikkelit palautetaan Bonnier Publicationsille kirjeitse, katsotaan riittäväksi, että lähetys on annettu postin tai muun lähetyspalvelun toimitettavaksi määräaikaan mennessä.

 12. Lainsäädäntö
  12.1 Jollei muualla määrätä toisin, tilaajan ja Bonnier Publicationsin välisissä kiistoissa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

 13. Asiakaspalvelu
  www.bonnier.fi/asiakaspalvelu

 14. Yritystiedot
  Bonnier Publications International AS
  PB 433 Sentrum
  N-0103 Oslo
  Y-tunnus: 977041066