Yritä miettiä, kuinka monta tehtävää olisi lähes mahdoton ratkaista ilman teippiä: korjauksia, ripustuk-sia, merkitsemistä, yhteenliittämistä ja niin edelleen.

Vaikka ongelma on usein hyvin arkipäiväinen eli se, että kaksi kappaletta pitää saada pysymään yhdessä, sen ratkaisu ei ole läheskään niin yksinkertainen. Mihin materiaaliin teipin tulee kiinnittyä?

Missä olosuh-teissa sitä käytetään? Pitääkö liitoksen kestää ikuisesti, vai voidaanko se poistaa jälkiä jättämättä jo seuraavana päivänä?Joissakin tapauksissa on myös otet-tava huomioon teipin vahvuus, muotoil-tavuus tai joustavuus, toisinaan taas pintakäsittely on tärkein valintaan vai-kuttava seikka.

Se voi suojata säätä vas-taan, hylkiä vettä tai olla vain kivanväri-nen. Joitakin teippejä voidaan käyttää yhtä laajasti kuin linkkuveistä ja jotkut teipit on luotu vain erityistehtäviin.