Vuonna 2007 Suomessa tuotettiin teollisesti kyllästettyä puuta yhteensä 376 000 kuutiometriä. Painekyllästettyä puutavaraa käytetään Suomessa vuosittain tuhansia kuutio-metrejä. Osa käytöstä on tarpeetonta ja lisää ympäristön kuormitusta.

Esimer-kiksi puutarhakalusteita ei kannata suojata kemiallisesti vuosikymmenten varalle, jos niitä muista syistä vaihde-taan jo paljon aikaisemmin. Tarpeetto-masta käytöstä syntyy turhaa ja vai-keasti käsiteltävää jätettä.

Se ei ole kui-tenkaan vähentänyt kulutusta, mille on hyvä selitys: hinta. Kun kuusi ja varsin-kin mänty painekyllästetään, ne voivat helposti kilpailla paljon kalliimpien puulajien kanssa säilyvyydellään ja joillakin muilla ominaisuuksillaan.