Akrylaattimaalilla maalaaminen on kuin paketoisi talon muovipussiin” kuuluu yhdeltä rintamalta ja toiselta puolen vastataan, että ”tärpätti tuhoaa puun omat puolustuskeinot”.

Mikä uskomuksista on totta ja mikä tarua? Keräsimme 15 yleisintä myyttiä tärpättiohenteisesta alkydimaalista ja vesiohenteisesta akrylaattimaalista. Vastausten arvo nousee entisestään, sillä EU on haihtuvia orgaanisia aineita koskien päättänyt, että maalit eivät enää saa sisältää yhtä paljon haihtuvia orgaanisia liuotusaineita kuin ennen. EU:n vuonna 2007 tekemää VOCasetusta (haihtuvat orgaaniset aineet) tiukennettiin tämän vuoden alusta. Nyt määräykset koskevat myös mm. lakkoja ja saumausaineita. Asetuksessa vesi- ja liuoteohenteisille tuotteille on määritelty haihtuvien liuotteiden enimmäismäärät.

Alkydi- ja tärpättiohenteiset öljymaalit ja muut orgaaniset liuotusaineet ovat vähitellen häviämässä. Kiristyvät vaatimukset pitävät yritysten tuotekehitysosastot varpasillaan. Vesiohenteisten maalien tuotekehitys onkin nyt kiihkeää. Ne ovat saamassa öljymaalien hyviä ominaisuuksia – esim. öljytilkka auttaa maalia tarttumaan vanhaan puuhun.