Tarkoituksena on leikata 40 senttimetrin levyinen kipsilevy, joka mitataan nivelmitalla. Merkintää ei tarvitse tehdä esimerkiksi lyijykynällä, vaan levyä voi leikata suoraan katkoteräveitsellä. Katkoteräveitsi pannaan nivelmitan päähän, ja leikataan sitä mukaa, kun nivelmittaa vedetään levyä pitkin.

Vasemmalla kädellä huolehditaan siitä, että etäisyys pysyy tasaisena. Kun koko levy on leikattu, se käännetään ja taitetaan leikkauskohdasta. Lopuksi leikataan kipsilevyn kartonkipinta. Tällä menetelmällä kipsilevyn leikkaaminen sujuu helposti ja nopeasti.

Tätä menetelmää ei voi käyttää suuremmilla etäisyyksillä. Tässä mitataan 150 senttimetrin leveys, ja sille kohtaa tehdään merkintä sekä ylä- että alareunaan. Pisteet yhdistetään vesivaa’an avulla. Vesivaakaa pitkin leikataan katkoteräveitsellä niin, että leikkauksesta tulee varmasti suora.

Kun levy on taitettu, loput levystä on helppo siistiä katkoteräveitsellä.Jos levyn keskeltä leikataan pala pois, kuten tässä, mitat merkitään lyijykynällä ja poistettava osa varjostetaan.

Tässä ei käytetä katkoteräveistä vaan sahaa. Sahan on oltava hieman vinossa. Näin leikkausta ei tarvitse viistää jälkeenpäin. Sahattujen kohtien välille tehdään viilto katkoteräveitsellä, minkä jälkeen kappale lohkaistaan irti ennen reunojen viistämistä.

Jos pitää leikata iso levy keskeltä kahtia, levyn voi asettaa kahden pukin varaan. Levy leikataan keskeltä, niin että se katkeaa melkein itsestään. Enää tarvitsee vain leikata paperi.