Harkko herkkuineen, kiitos!

Nykyaikaiset kevytbetoniharkot selviytyvät kaikista ulkoseinän niille asettamista haasteista. Rakentamalla koko seinän yksinkertaisista ja yhdenmukaisista materiaaleista saa tukuttain etuja pidemmän päälle.

Nykyajan rakennusvaatimukset täyttävän ulkoseinän rakenta-minen voi olla haastava tehtävä. Siitä selviää kuitenkin hyvin käte-västi käyttämällä vanhan ajan kaasubetonin korvaavaa nykytuo-tetta eli kevytbetonia.

Haasteita toki riittää. Seinän pitää kantaa raskas kuorma. Se pitää kestää rajuimmatkin sääolosuhteet. Sen on pärjättävä rankkasateessa, kannateltava ikkunoita ja ovia, siirrettävä tai jarrutettava kosteutta ja säilytet-tävä lämpö tavalla, johon kukaan ei ollut tottunut vielä muutama vuosi sitten.

Yleensä haasteet ratkaistaan käyttämällä monenlaisia materiaaleja, jotka suo-riutuvat omista tehtävistään. Puuverhoilun ja kiviseinien takana on tuulensuoja, rimoitus, eristeet, betonielementtejä, kevytbetonilevyjä, teräsrankoja, muovi-pinnoitteita ja kipsilevyjä yhdistettynä liimalla, ruuveilla, nauloilla ja laastilla.

Monien erilaisten materiaalien haaliminen on hankalaa ja aikaa vievää, ja niiden saattaminen yhteistyökykyisiksi voi olla vaikeaa. Rakentaminen on täynnä riskejä.

Nykyään voi onneksi huokaista helpotuksesta ja ratkaista kaikki tehtävät yhdellä ja samalla materiaalilla: nykyaikaisilla kevytbetoniharkoilla, jotka vain rapataan ja suojataan rankkasateilta, kun ne on pinottu ja liimattu yhteen.

Yksinkertaista rakentamista

Nykyaikainen mahdollisuus rakentaa ulkoseinä massiivisista kevytbeto-niharkoista ja selvitä kaikista töistä yhdellä kertaa on sekä teknologisen kehityksen että tiukentuneiden eristemääräysten tulosta.

Pohjimmiltaan nykyaikaisten huippueristettyjen kevytbetoniharkkojen ja sodan jälkeisen kaasubetonin resepti on täysin sama: Suuri määrä kalkkia, hiekkaa ja vettä sekoitetaan toisiinsa ja nostatetaan hyppysellisellä alumiinijauhetta. Tuloksena on ilmalla täytetty betoniharkko.

Suurin ero nykyaikaisten kevytbetoniharkkojen ja vanhojen huviloi-den harkkojen kesken on niiden hieno koostumus. Kalkki ja hiekka jauhetaan niin hienoksi, että valumassan koko nelinkertaistuu, kun seokseen lisätään vettä ja alumiinijauhetta. Entisaikaan massa vain tuplaantui. Huomattavasti kevyemmät harkot eristävät kaksi kolme kertaa niin hyvin, ja pikkuriikkisten huokosien täysin yhdenmukainen rakenne tekee massasta painoonsa nähden merkittävästi lujempaa.

Toinen suuri ero on paksuus. Täyttääkseen nykyajan energiavaatimukset joutuu rakentamaan ulkoseiniä, joiden paksuus on yleensä noin 40 cm. Kun harkosta tehdään 40 cm paksu, se saa lisäetuna valtavan vahvuuden verrat-tuna vanhoihin harkkoihin, sekä tavanomaiseen 16 ja 24 cm:n kevytbetoni-harkkoon että korkeisiin seinäelementteihin, jotka tiili- ja kipsilevykerrosten alla muodostavat merkittävän osan viime vuosikymmenten rakennuskäy-tännöstä. Lisävahvuus ei tarkoita vain suoraan ylhäältä päin tulevaa kuor-maa, vaan pikemminkin tuulenpainetta ja vääntöä vastaan tarvittavaa lujuutta. Tämän seurauksena ulkoseinän voi nyt rakentaa huippukevyistä ja äänieristetyistä harkoista, vaikka ne painavat vain puolet edeltäjiensä painosta. Myös rakentaminen helpottuu, kun jäykistämistä ja rakenteiden toisiinsa sitomista ei tarvita kuten yhteen liitettävissä seinärakenteissa yleensä. Sama koskee korkeutta: kevyistä harkoista voi rakentaa myös monikerroksisia asuntoja.

Perinteinen seinä koostuu monista erilaisista materiaa-leista, joiden on sovittava yhteen.

Kevytbetoniseinä on rakenteeltaan juuri niin yksin-kertainen, miltä se näyttää.

Eristyskyky kasvaa painon pudotessa

Mitä enemmän ilmaa ja pieniä huokosia kevytbetoni sisältää, sitä paremmin se eris-tää. Lujuus toki samalla heikkenee, mutta sitä voi korvata seinän paksuudella.

Karkeasti ottaen kevytbetonin eristysky-kyä voi tarkastella alla olevan taulukon tapaan. Mitä alhaisempi lämmönjohtamisarvo (lambda-arvo), sitä paremmin materiaali eristää, ja sitä ohuempi seinä voi olla täyt-täen silti nykyaikaiset eristysvaatimukset.

LUE LISÄÄ: Mikä on U-arvo?

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Nykyaikaisia kevytbetoniharkkoja myydään mm. Siporex, Ytong ja Aeroc-tuotemerkeillä. Kevytbetonista rakentamalla seinä saa samalla eristyksen.

    Lisää samasta aiheesta Kevytbetoni