Lastulevyt lattiaan, kipsilevyt tai vanerilevyt seiniin ja kattoon... Märkätiloja rakennettaessa käytetään usein levytuotteita, sillä ne ovat edullisia, helppoja työstää ja ne jäykistävät rakenteita.

Jotkut levyistä mainitaan märkätiloja koskevissa määräyksissä ja ohjeissa. Niistä löytää usein myös kuvauksen siitä, miten levyjä tulisi käyttää. Ohjeet koskevat mm. ruuvien tai naulojen keskinäisiä etäisyyksiä ja tukivälien pituuksia käytettäessä esimerkiksi lastulevyjä, vanerilevyjä tai erilaisia kipsilevytuotteita.