Jokaisella näistä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joista kerrotaan seuraavilla sivuilla. Ensin kuitenkin katsaus siihen, millainen eriste sopii mihinkin kohteeseen.