Hiomapaperi on täysin korvaama-ton väline, kun työstetään puuta ja maalataan. Hiomapaperi muut-taa kirvesmiehen karkean työnjäljen sil-kinpehmeäksi pinnaksi ja poistaa van-han maalin tai tiukassa istuvan lakan.

Hiomapaperi on jo itsessään työkalu.Sillä pääsee teräviin kulmiin ja pehmei-siin kaarteisiin, kun sen taittaa yhteen ja hioo käsin. Jos paperin kietoo hioma-palan ympärille, voi hioa suurempia pin-toja, ja asentamalla sen hiomakonee-seen saa lisää voimia ja vauhtia, riippu-matta siitä, työnnetäänkö konetta eteen-päin tai pyöriikö se vai väriseekö.