Oikeiden työmenetelmien avulla ongelma on helppo ratkaista liittämällä kaksi palkkia yhteen. Liitos eli tuki tehdään kahdesta vahvistelistasta, jotka voivat olla esim. vaneria. Listojen on oltava 40 cm pitkät, niin että ne ulottuvat 20 cm kumpaankin palkkiin.

Seuraavaksi sidekiskot ruuvataan kiinni, ja tässä on oltava tarkkana, etteivät ne ulotu palkin yläpuolelle, niin että lattialaudat tulevat vahvistelistojen varaan. Molemmat kiskot ruuvataan ensin toiseen palkkiin ja vasta sitten toiseen.

Ruuvien on oltava niin pitkät, että ne ulottuvat vähintään ¾ :n syvyyteen palkista. Kumpaankin kiskoon tulee molemmille puolille vähintään kolme ruuvia, jotta liitos ei anna periksi.

Liitoksen alle tulee aina korokepala, niin että liitos on korokepalojen varassa. Valmiita koolinkeja saa enintään neljän metrin pituisina, mutta tämän menetelmän avulla voit valmistaa juuri sen pituisia koolinkeja kuin tarvitset.