Kunnat vaativat yleisesti jo myös haja-asutusaluille ja mökkiyhdyskuntiin käymäläratkaisuja, jotka kuormittavat vähemmän ympäristöä.