Monessa rakennushankkeessa mukana ollut arkkitehti Finn Zeuthen on nähnyt märkätilaan liittyvät riskit ja virheratkaisut, joten hän pystyy hyvin osoittamaan kylpyhuoneista löytyvät yleisimmät virheet. Jokaisessa kohdassa kerrotaan, miten virheen voi löytää, ja miten se korjataan.