Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Katto suojaamaan pyöriä

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Pyöräparkki valmistuu vauhdilla! Viimeisellä etapilla asennetaan katto suojaamaan polkupyöriä ja lastenvaunuja sateelta.Katto rakennettiin kahdesta tavallisesta lankusta tehdystä kaarevasta palkista, neljästä jykevästä poikkipuusta ja kahdest galvanoidusta putkesta sekä kirkkaista Fastlock-levyistä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
270 euroa

Urakasta tuli hieman isompi kuin olimme suunnitelleet. Erityisesti tarve kuljettaa 10 kuutiota maata pois ja suoristaa betonisokkeli tulivat yllätyksenä. Lopputuloksena syntyi kuitenkin juuri toiveiden mukainen kaunis ja käytännöllinen suljettu piha, jossa on tilaa polkupyörille, lastenvaunuille ja jäteastioille. Lisäksi opimme paljon urakan aikana.

Johdanto

Aikaisemmissa Tee Itse -lehden nu-meroissa olemme esitelleet, kuin-ka käyttämättömänä ollut nurmi-tasanne kaupungissa sijaitsevan talon edustalla muuttui aidatuksi ja laatoitetuksi polkupyöräparkiksi. Tällä viimei-sellä etapilla varustamme aitauksen ylä-rakenteella, joka suojaa sateelta niin pyö-rien satulat kuin lastenvaunutkin. Muu-tokseen on uhrattu paljon aikaa ja voi-mia, joten on paikallaan asentaa katto pisteeksi iin päälle.

Matala ja kaareva rakenne

Perinteinen pylväistä, orsista, palkeista ja ruoteista koostuva katos vie paljon tilaa ja siitä tulee helposti raskaan näköinen. Rakenteesta saadaan yksinkertainen ko-koamalla katto yksittäisistä palkeista, joiden väliin jännitetään tukevat katto-orret poikkipuiksi. Pylväät on korvattu galvanoiduilla putkilla, jotka yhdessä matalan rakenteen kanssa tekevät katosta kevyen ja tyylikkään näköisen. Var-mistaaksemme katoksen kuormitusvah-vuuden käytimme perinteisten raskai-den kannattimien sijasta seinään kiin-nittyvää liima-ankkuritekniikkaa. Kaa-revat palkit voi ostaa valmiina liimapui-sina tai valmistaa ne itse. Sahasimme kaaret lankuista. Lopputuloksena oli kauniit kaaret, koska jänne ei ole kovin suuri. Jos katokseen tulee suurempi jänne, kaaret voi valmistaa liimaamalla ris-tivanerilevyjä yhteen 45-50 mm:n paksuiseksi levyksi, josta kaaret sahataan.

Valitsimme kaarevan katon, joka sekä johtaa sadeveden pois että vaikuttaa ke-vyemmältä kuin perinteinen kalteva puolikatos. Katon kaareva muoto rajoit-taa kuitenkin kattolevyjen valikoimaa.

Joustavat ja vesitiiviit levyt

Useimmat kattolevytyypit, kuten esimerkiksi trapetsilevyt, vaativat tasaisen alustan ja rikkoutuvat, jos niitä yritetään taivuttaa kaareviksi rakenteiksi.

Icopalin Fastlock-kattolevyt sen sijaan soveltuvat kaareviin katoksiin. Ne ovat 20 cm leveitä kirkkaita tai valkoisia poly-karbonaattilevyjä, jotka ovat hiukan kaarevia ja kestävät melko rankkaakin taivutusta. Levyreunojen putkisaumat tekevät liitoksista tiiviit ja kestävät.

Ohjeet

Kaaripalkit

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Katolla on tarkoitus peittää toinen puoli aidatusta pyörien säilytysalueesta. Katto ulottuu talon seinästä hieman aidan yli. Talon seinään kiinnitettävä palkki tuo katolle sen tarvitseman jäykkyyden. Pari ohutta galvanoitua putkea riittää tukemaan katoksen toisessa reunassa, tien puolella, olevaa irtopalkkia. Kaaret sahattiin lankuista pistosahalla. Ratkai-su tuli huomattavasti edullisemmaksi kuin valmiiden liimapuupalkkien osto. Valmistamamme kaaret riittivät hyvin myös suhteellisen pienikokoisen katoksen kannatteluun.

1

Molempiin lankkuihin piirretään sahattava kaareva muoto. Lankku on 195 mm leveä. Palkki (A) on valmiina 130 mm leveä. Piirtämiseen käytetään apuvälineenä narua ja lyijykynää.

2

Palkkien kaareva muoto sahataan pistosahalla merkintöjen mukaan. Reunat hiotaan hiomapaperilla.

Irrallinen palkki

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Kaksi galvanoitua putkea katkaistaan mittaan. Toinen putkista (C1) on 20 cm toista putkea (C2) pitempi. Pituuden tulee olla toivottu aidan päällinen korkeus plus 25 cm:n vara pylvääseen ja palkkiin kiinnitystä varten.

2

Kahteen aitapylvääseen porataan 20 cm syvät reiät galvanoiduille putkille, jotka kannattelevat palkkia. Poraukseen käytetään reiän halkaisijaan sopivaa kierukkaporanterää. Poran tulee olla täsmälleen pystysuorassa.

3

Reikiin sivellään PU-liimaa (polyuretaaniliimaa) ja putket lyödään reiän pohjiin saakka vasaralla. Pitkä putki sijoitetaan tietenkin siihen päähän, jossa katto on korkeimmillaan, ja lyhyt putki katoksen matalaan päätyyn.

4

Palkkia pidetään ylhäällä paikallaan ja se kiinnitetään putkiin parilla puristimella. Palkkiin merkitään reikien kohdat, minkä jälkeen reiät porataan kierukkaporanterällä.

5

Palkkien reikiin sivellään PU-liimaa ja putki naputellaan varovasti paikalleen palkkiin. Putkissa kiinni oleva palkin korkeus on mallina seinään kiinnitettävälle palkille.

Palkin kiinnitys

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Seinään kiinnitettävä palkki tulee asettaa tarkalleen samalle korkeudelle kuin ensimmäinen palkki. Korkeus tarkistetaan vesivaa’alla (kts. työkalut alla).

2

Esiporaa palkkiin asennusreiät. Palkin kiinnittävien mutterien upottamiseksi porataan ensin kolme 15 millimetriä syvää reikää suurella sylinteri- tai levyporanterällä.

3

Upotuksen keskeltä porataan kokonaan läpi. Käytettävän poranterän on oltava kooltaan yhteensopiva seinään liima-ampulleilla kiinnitettävien kierretankojen kanssa.

4

Kun palkki on seinää vasten, merkitään reikien paikat poraa-malla palkin läpi. Ensin porataan vain yksi reikä. Seuraavat reiät porataan sitten, kun ensimmäinen ruuvi on paikallaan.

5

Palkki poistetaan ja reikä pora-taan liima-ampullin kokoiseksi (tarkis-ta pakkauksesta). Reiän tulee olla niin syvä, että ampulli on n. 10 mm reiän sisäpuolella.

6

Kierretanko lyödään reikään niin, että ampulli särkyy. Tankoa pyöritetään pakkauksessa mukana olevan palan avulla. Jatka, kunnes liima on sekoittunut täydellisesti.

7

Liiman kovetuttua palkki nostetaan paikalleen ja kiinnitetään aluslaatoilla ja muttereilla. Kovettumisaika riippuu muun muassa lämpötilasta. Nou-data ampullien mukana tulevia ohjeita.

Poikkipuut ja levyt

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kaareva katto lepää neljän jykevän poikkipuun varassa. Poikkipuut asennetaan palkkeihin kiinnitettäviin pyl-väskenkiin. Näin koko kattorakenne yhdessä tasossa. Fastlock-levyt napsautetaan paikoilleen poikkipuiden päälle naulattavilla kiinnikkeillä.

1

Seinäpalkkiin asennetaan neljä pylväskenkää siten, että niihin kiinni-tettävät poikkipuut ovat linjassa palkin ylä-reunan kanssa. Uloimmat pylväskengät tulevat n. 10 cm:n etäisyydelle palkin päistä, keskimmäiset tasaisesti uloimpien väliin.

2

Neljä yhtä pitkää poikkipuuta sovitetaan pituuteen ja sopiviksi pylväskenkiin vastakkaisilla puolilla. Aitaan kiinnitettyjen putkien tulee olla tarkasti pystysuorassa.

3

Poikkipuut kiinnitetään pylväskenkiin hela-/ankkuriruuveilla. Jokaiseen pylväskenkään tarvitaan kahdesta kolmeen ruuvia molemmille sivuille.

4

Kapeat Fastlock-levyt asennetaan poikkipuiden päälle kiinnitettävillä kiinnikkeillä. Kiinnikkeiden mukana seuraa mitta, jonka avulla niiden välinen etäisyys voidaan varmistaa.

5

Ensimmäinen kiinnike sijoitetaan 20 cm:n päähän ulommaisen palkin ulko-reunasta ja seuraavat n. 20 cm:n etäisyyk-sin. Kun kiinnikkeet ovat paikallaan ja levyt on leikattu pituuteen, asennetaan levyt.

Materiaalit

Materiaalit ovat ylimittaisia, ja ne sahataan mittaan paikan päällä.

45 x 195 mm:n lankkuja:
• 2 pitkää, kaarevaa palkkia (A) á 185 cm

45 x 95 mm:n soiroa:
• 4 katto-ortta, poikkipuuta (B) á 270 cm

28 mm:n galvanoitua putkea:
• 1 pylväs (C1), 55 cm
• 1 pylvästä (C2), 35 cm

Fastlock Uni -valokate:

• 12 kirkasta kattolevyä á 200 cm

Lisäksi:
• 8 pylväskenkää
• Hela-/ankkuriruuveja
• 3 kpl 12 mm:n liima-ampulleja
• 3 kpl 12 mm:n kierretankoja muttereilla
• PU-liimaa
• Erilaisia asennusheloja kattolevyille

Vie aikaa

2 päivää + maalausaika

Hinta

Noin 270 €

Vaikeusaste

Kun palkit on saatu sahattua, suurin työ on tehty. Katoksen pystytys ja kiinnitys käy helposti ja nopeasti.

Piirustus

Yksinkertainen kattorakenne on helppo tehdä

Yksinkertainen rakenne, kaareva muoto ja ohuet rautaputket pylväiden sijaan tekevät katoksesta kevyen ja johdattavat ajatukset lentokoneen siipiin.

Takimmainen palkki (A) on kiinnitetty talon seinään liima-ankkurilla eli samalla tekniikalla, jota hyödynsimme säleaidan pylväissä.

Etummainen irtopalkki (A) leijuu kahden galvanoidun putken (C1 ja C2) varassa. Putket asennetaan aidan- pylväisiin ja kiinnitetään PU-liimalla.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Katto suojaamaan pyöriä
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin